این هدبندها از الیاف لطیف و گرم تهیه شده و دارای قسمتی اضافه برای پوشاندن گوش ها می باشد. هدبند دارای سایزبندی نبوده و در چندین رنگ موجود می باشد.