جنس این هودی دورس میباشد.
طرح این هودی چاپی میباشد.
این هودی کلاهدار میباشد.
دارای دو جیب در قسمت جلو شکم میباشد.
برای استفاده روز مره مناسب میباشد.
قابل شستشو در دمای پایین با لباسشویی رو دارد.