جنس این هودی دورس می باشد.
طرح این هودی چاپی می باشد.
این هودی کلاه دار می باشد.
دارای دو جیب در قسمت جلو شکم می باشد.
برای استفاده روز مره مناسب می باشد.
قابل شستشو در دمای پایین با لباسشویی را دارد.