جنس این هودی دورس می باشد.
طرح این هودی چاپی می باشد.ودر قسمت جلو آن قرار دارد.
این هودی کلاه دار می باشد که با بند آن کلاه به اندازه دلخواه قابل تنظیم است

دارای آستین های بلند تا روی مچ دست است.
دارای دو جیب در قسمت جلو شکم می باشد

داخل آن بصورت پشم است که بسیار برای فصل های سرد سال مناسب است

سرآستین و پایین هودی به صورت کشباف است.
برای استفاده روز مره در فصل های پاییز وزمستان مناسب می باشد

جنس آن بسیار با کیفیت است و پرز نمیدهد.ودارای رنگی ثابت است.
قابل شستشو در دمای پایین با لباسشویی را دارد.