جنس این هودی دورس بسیار مرغوب است.

این هودی جلو بسته است و جیب آن در قسمت جلو لباس می باشد.

سر آستین ها و پایین تنه آن کشباف است.

طرح آن هاوایی است که به فصل زمستانتان رنگ و تنوع می بخشد.

کلاه آن دارای دو بند برای تنظیم سایز است.

آستین ها بلند و قد آن تا روی باسن ی آید.