جنس این پافر بسیار با کیفیت و دارای رویه ضد آب می باشد.
لایه داخلی ان خزدار می باشد.
با زیپ باز و بسته می شود.
دارای دو جیب درطرفین است.

همچنین دو جیب در داخل پافر دارد.

یقه آن ایستاده می باشد که در فصول سرد سال قسمت گردن را گرم نگه میدارد.
قابلیت شسته شدن در ماشین لباسشویی در دمای 30 درجه را دارد.