جنس این پلوشرت آستین دار نخ وپنبه نیمه ضخیم میباشد

یقه پلوشرت به صورت لرگردان با سه دکمه میباشد

دارای آستین های بند است و قد کار تا روی باسن برای قد های متوسط میباشد

مناسب استفاده در شهریو وپاییز و بهار میباشد

قابل استفاده در جمع های دوستانه و غیر رسمی و پیاده روی میباشد

از دسته لباس های سبک وراحت فصل پاییز به شمار میرود

به دلیل حالت برگردان پلوشرت لرای کسانی که غب غب دارند

مناسب است وگردن و شانه را متوازن نمایش میدهد

قابل شسشو در دمای پایین و له دلیل کیفیت بالای محصول در

شستشو های متوالی رنگ دهی یا پرز زدگی مشاهده نخواهید کرد

قابل اتو کشی در دمای پایین است.