جنس این پلوشرت از پنبه می باشد.

دارای یقه ایستاده و تن خور آن آزاد می باشد.

یقه آن دارای سه دکمه می باشد.

طرح گلدوزی شده بر روی سینه می باشد.

این پلوشرت راحت و مناسب استفاده روزمره می باشد.

قد پیراهن تا روی باسن می آید.

آستین های پلوشرت به صورت آزاد تا وسط بازو می آید.

مناسب افراد سایز بزرگ می باشد.

قابلیت اتوکشی در دمای پایین را دارد.

قابلیت شستشو در دمای 30 درجه با ماشین لباسشویی را دارد.