این پلیور آستین بلند، قد آن تا روی باسن و دارای فرم نیمه جذب می باشد. برای دوام بیشتر جنس یقه این پلیور از پارچه جین تهیه شده و بر روی سینه آن طرح جیب قرار دارد.