این پلیور دارای آستین بلند، یقه هفت و تن خوری نیمه جذب می باشد. پلیور از الیاف نخی تهیه شده و مناسب استفاده روزانه است. طرح پارچه آن راه راه می باشد. دقت کنید در دمای حداکثر 30 درجه شستشو شود.