این پلیور دارای آستین بلند، یقه هفت و تن خوری نیمه جذب می باشد. پلیور مناسب استفاده روزمره بوده، از الیاف نخی تهیه شده و طرح آن راه راه می باشد. در دمای 30 درجه شستشو شود.