این پلیور دارای آستین بلند، یقه دار و تن خوری نیمه جذب می باشد. قسمت جلوی یقه این پلیور دکمه دار می باشد. پلیور مناسب استفاده روزمره بوده، از الیاف نخی تهیه شده و طرح آن راه راه می باشد. در دمای 30 درجه شستشو شود.