این پلیور دارای آستین بلند، یقه دار و تن خوری نیمه جذب می باشد. یقه این پلیور مانند یقه پیراهن بوده و قسمت جلوی آن دارای دکمه می باشد. پلیور مناسب استفاده روزمره بوده، از الیاف نخی تهیه شده و طرح آن راه راه می باشد. در دمای 30 درجه شستشو شود.