این پلیور دارای آستین بلند، یقه گرد و تن خوری نیمه جذب می باشد. قسمت جلوی یقه این پلیور دکمه دار بوده و بر روی آن پنج دکمه قرار گرفته است. پلیور مناسب استفاده روزمره بوده، از الیاف نخی تهیه شده و طرح آن راه راه می باشد. در دمای 30 درجه شستشو شود.