آستین های این پلیور بلند و قد آن تا روی کمر است. 
پلیور دارای فرم نسبتا جذب و یقه هفت بوده و مناسب استفاده روزانه می باشد. 
 این پلیور از الیاف نخی تهیه شده است.
در دمای 30 درجه شستشو شود.