آستین های این پلیور بلند و قد آن تا روی کمر است. پلیور دارای فرم نسبتا جذب و یقه گرد و دکمه دار بوده و مناسب استفاده روزانه می باشد. همچنین این پلیور از الیاف نخی تهیه شده است.