این پلیور دارای آستین بلند، یقه گرد و تن خوری تقریبا آزاد می باشد. قسمت جلوی یقه این پلیور دکمه دار می باشد. پلیور مناسب استفاده روزمره بوده، از الیاف نخی تهیه شده و طرح آن راه راه می باشد.