این پلیور دارای آستین بلند، یقه دار و تن خوری تقریبا آزاد می باشد. پلیور مناسب استفاده روزمره بوده، از الیاف نخی تهیه شده و طرح آن راه راه می باشد.