این پلیور دارای آستین بلند می باشد.
یقه دار و تن خوری تقریبا آزاد دارد. 
پلیور مناسب استفاده روزمره بوده.
از الیاف نخی تهیه شده است.
طرح آن ساده می باشد.