این پلیور دارای آستین بلند، یقه دکمه دار و تن خوری نیمه جذب می باشد. پلیور از الیاف نخی تهیه شده و مناسب استفاده روزانه است.