جنس این پلیور دورس می باشد.
طرح جلو سینه چاپ خورده می باشد.
یقه آن گرد می باشد.
سر مچ و قسمت کمر ان کش باف می باشد.
مناسب استفاده روزمره می باشد.
برای فصول گرم سال مناسب می باشد.
قابلیت شستشو در دمای پایین با لباس شویی را دارد.