این پلیور از الیاف گرم تهیه شده است.
دارای یقه که با دکمه باز و بسته می شود.
قابل استفاده برای روزهای سرد سال می باشد.
طرح پارچه ساده می باشد.
قابل شستشو در دمای 30 درجه می باشد.
قابلیت اتوشویی در دمای پایین را دارد.