جنس این پلیور دورس می باشد.
طرح جلو سینه چاپ خورده می باشد.
یقه آن گرد می باشد که حالتی کش باف دارد.
سر مچ و قسمت کمر آن کش باف می باشد طول آستین ها بلند است.
مناسب استفاده روزمره در فصل پاییز و زمستان می باشد.
برای فصول سرد سال مناسب می باشدرنگ آن ثابت است .

با شستشوی مکرر کم رنگ نمیشود وعدم پرز پذیری این محصول نقطه عطف آن است.
قابلیت شستشو در ماکزیموم دمای  40درجه  با ماشین لباس شویی را دارد.

قابلیت اتو کشی در دمای پایین را دارد.

به هنگام شستشو از سفید کننده ها استفاده نشود.