جنس این پلیور دورس است.

عدم پرزپذیری و رنگ دهی از ویژگی های برجسته این محصول است.

دارای آستین های بلند است.

دور آستین و پایین تنه کشباف است.

قد لباس تا روی باسن می آید.

مدل یقه گرد می باشد.

مناسب استفاده روزمره در فصول سرد سال می باشد.

قابل شستشو در دمای 30 درجه سانتی گراد با ماشین لباس شویی است.

قابلیت اتو کشی در دمای پایین را نیز دارد