آستین های این پلیور بلند و قد آن تا روی کمر است. پلیور دارای فرم جذب و یقه اسکی بوده و مناسب استفاده روزانه می باشد. همچنین این پلیور از پنبه تهیه شده است.