پارچه این پلیور سلانیک میباشد.

یقه ان که پیراهنی میباشد از پارچه پشمی تهیه شده است .

مدل یقه این پلیور پیراهنی میباشد.

یقه ان با سه دکمه باز وبسته میشود

سرآستین وپایین تنه پلیور حالت کش باف دارد.

قابل استفاده در محیط های رسمی ونیمه رسمی محیط های دوستانه مهمانی های خانوادگی

در دمای 30 درجه در ماشین لباسشویی قابل شستشو میباشد.

قابلیت اتو کشی در دمای پایین را دارد.