پارچه این پلیور سلانیک میباشد ویقه آن که پیراهنی میباشد.

ازپارچه پشمی تهیه شده است.

مدل یقه این پلیور پیراهنی میباشد .

یقه آن با سه دکمه باز وبسته میشود.

سرآستین وپایین تنه پلیور حالت کش باف دارد.

در دمای 30 درجه سانتی گراد

در ماشین لباسشویی قابل شستشو میباشد.

قابلیت اتو کشی در دمای پایین را دارد.