این پولوشرت از جنس پنبه با کیفیت تهیه شده است.
طرح پولوشرت ساده و تک رنگ می باشد.
با سه دکمه باز و بسته می شود.
یقه پولوشرت با دکمه باز و بسته می شود.
دارای لوگوی برند بر روی سینه چپ می باشد.
تولید کشور ترکیه می باشد.
شستشو با ماشین در دمای 30 درجه مجاز است.
اتوکشی در دمای پایین امکان پذیر است.