این پولیشرت از الیاف نخی تهیه شده است.
از پارچه جودون(سوزنی) تهیه شده است.
دارای یقه پیراهنی است که با دو دکمه باز و بسته میشود

آستین های این پلوشیرت تیکه دوزی شده است

قدپلوشیرت تا روی باسن می آید.
دارای تنخوری نیمه جذب میباشد.
برای استفاده روز مره مناسب میباشد.
در دمای 30 درجه در لباس شویی قابل شستشو میباشد.