این پیراهن از الیاف نخی تهیه شده و برای استفاده روزمره مناسب می باشد و تن خوری آزاد دارد. دارای فرم یقه معمولی می باشد و از کیفیت مناسبی برخوردار می باشد.