این پیراهن از الیاف نخی مرغوب تهیه شده.
قواره و تن خور پیراهن اسلیم فیت میباشد
یک جیب بر روی سینه قرار دارد
امکان باز و بسته شدن سر یقه پیراهن با دکمه.
امکان جمع شدن استین ها با بند و دکمه در نظر گرفته شده را دارد.
شستن با ماشین لباس شویی تا دمای 40 درجه مجاز است.
امکان اتو کشی با دمای متوسط