این پیراهن از الیاف نخی تهیه شده است.
طرح پارچه چهار خانه میباشد.
دارای یک جیب بر روی سمت چپ سینه میباشد.
برای استفاده روزمره مناسب می باشد.
تن خوری نیمه آزاد دارد.
دارای فرم یقه معمولی می باشد.
از کیفیت مناسبی برخوردار می باشد.