این پیراهن از الیاف نخی مرغوب تهیه شده.
قواره و تن خور پیراهن اسلیم فیت میباشد
امکان جمع شدن استین ها با بند و دکمه در نظر گرفته شده را دارد.
طرح پارچه راه راه افقی میباشد.
شستن با ماشین لباس شویی تا دمای 40 درجه مجاز است.
امکان اتو کشی با دمای متوسط