این پیراهن از جنس جین تهیه شده و برای استفاده روزمره مناسب می باشد و تن خوری نیمه جذب دارد. پیراهن دارای فرم یقه معمولی بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار می باشد.