این پیراهن از الیاف نخی مرغوب تهیه شده.
قواره و تن خور پیراهن اسلیم فیت میباشد
یک جیب در سمت چپ سینه قرار دارد

این پیراهن ازبرند اگزیت است.
امکان جمع شدن استین ها با بند و دکمه در نظر گرفته شده را دارد.
طرح پارچه چهارخونه میباشد.
شستن با ماشین لباس شویی تا دمای 30 درجه مجاز است.
امکان اتو کشی با دمای متوسط