این پیراهن از الیاف نخی مرغوب تهیه شده.
قواره و تن خور پیراهن اسلیم فیت میباشد
شستن با ماشین لباس شویی تا دمای 40 درجه مجاز است.
امکان اتو کشی با دمای متوسط