این پیراهن از الیاف نخی تهیه شده است.
طرح پارچه راه راه ظریف آبی روشن وسفید  میباشد.
دارای یک جیب بر روی سمت چپ سینه میباشد.دارای

دکمه در پشت یقه برای ثابت ومرتب نشان دادن فرم یقه است .

برای فصل تابستان انتخابی هوشمندانه است.

جنس پارچه کیفیت عالی دارد.
برای استفاده روزمره مناسب می باشد.
تن خوری نیمه آزاد دارد.
دارای فرم یقه معمولی می باشد.

قابل اتوکشی در دمای متوسط است. 

شستشوی آن دردمای30درجه امکان پذیر است.