این پیراهن از جنس نخ تولید شده است.
طرح پیراهن ساده می باشد.
تن خور پیراهن ازاد می باشد.
دارای یک جیب بر روی سینه می باشد.
دارای آستر در پشت گردن و قسمت مچ می باشد.
امکان شستشو در دمای 40 درجه سانتیگراد را دارد.
اتوکشی در دمای پایین امکان پذیر است.