جنس این پیراهن کتان صابونی است.

یقه ان به صورت برگردان است

دارای طرح روی سینه وپشت کار  وروی بازو ها ست است

طرح روی کار به صورت گلدوزی با نخ با کیفیت حریر است

قد کار تا روی باسن می اید

دو ختی کاملا حرفه ای دارد وقواره ان بزرگ است

مناسب محیط های دوستانه ومهمانی ها و... است

رنگ آن ثابت است وبا شستشو های مکرر تغییر نمیابد

قابل شستشو درد مای 30 درجه سانتی گراد واتو کشی دردمای پایین است