جنس این پیراهن پشمی سبک میباشد

جنس باکیفیت با ضخامت متوسطی دارد

آستین کار بلند است و قد محصول تا روی باسن می آید

دارای یک جیب بر روی قسمت چپ سینه میباشد

همچنین دارای بند تنظیم شونده برای تا کردن استین میباشد

یقه این پیراهن به صورت برگردان میباشد

طرح کار به صورت چهار خونه میباشد و تن خور آزاد دارد

مناسب استفاده در فصل های بهار پاییز زمستان میباشد

در محیط های دوستانه مراسم های و مجلس های رسمی مناسب میباشد

قابل اتو کشی در دمای پایین وشستشو در دمای30 درجه میباشد