جنس پارچه این پیراهن نخی( شمره)است

یقه ان ایستاده است وقد لباس روی باسن قرار میگیرد
داری یک جیب بر روی سینه میباشد.
تن خور خوب و مناسب برای افرد سایز بزرگ دارد.
طرح پارچه ساده است.
برای استفاده روز مره مناسب است.

پایین پیراهن دوخ هلالی مانند دارد

که برای قرار دادن پیراهن روی شلوار بسیار شیک است.
قابلیت شستشو با ماشین لباسشویی در دمای 30 درجه را دارد.
قابل اتو کشی میباشد