این پیراهن از الیاف نخی مرغوب تهیه شده.
قواره و تن خور پیراهن ازاد میباشد
دارای دوجیب بر روی سینه میباشد
امکان باز و بسته شدن جیب پیراهن با دکمه.
استین پیراهن کوتاه میباشد.
طرح پارچه ساده میباشد.
شستن با ماشین لباس شویی تا دمای 40 درجه مجاز است.
امکان اتو کشی با دمای متوسط