این ژاکت ها دارای آستین بلند، یقه هفت و تن خوری نیمه جذب می باشد. قسمت جلوی ژاکت دکمه دار بوده و از جنس بافت ریز تهیه شده و دارای کیفیت عالی می باشد.