این ژاکت ها دارای آستین بلند، یقه گرد و تن خوری نیمه جذب می باشد. ژاکت از جنس دورس تهیه شده و دارای کیفیت عالی می باشد.