این ژاکت ها دارای آستین بلند، یقه هفت و تن خوری تقریبا جذب می باشد. قسمت جلوی ژاکت دکمه دار بوده و از جنس سلانیک تهیه شده و دارای کیفیت عالی می باشد.