این ژاکت ها دارای آستین بلند و تن خوری تقریبا جذب می باشد. قسمت جلوی ژاکت دکمه دار بوده و از جنس فانریپ تهیه شده و دارای کیفیت مناسبی می باشد.