پارچه این پلیور از جنس سلانیک میباشد.

جنس یقه آن که پیراهنی میباشد %100درصد پشم است .

مدل یقه این پلیور پیراهنی میباشد.یقه اصلی به صورت یقه هفتی است.

یقه آن با سه دکمه باز وبسته میشود 

سرآستین وپایین تنه پلیور حالت کش باف دارد.

قدآستین بلند است وطول کلی لباس بر روی باسن قرار میگیرد.

مناسب ایتفاده روزمره در فصول سرد سال است.

در دمای 30 درجه در ماشین لباسشویی قابل شستشو میباشد.

درهنگام شستشو از سفید کننده ها استفاده نشود.

اتو کشی در دمای پایین بلامانع است.