این ژاکت با شش دکمه بازوبسته می شود.

\n

فرم کلی یقه آن به صورت هفت مانند شکل میگیرد.

\n

دور یقه و دکمه های بافت بهم دوخت شده است.

\n

از طرح های مینمال پاییزی است.

\n

سرشانه های این زاکت تیکه دوزی شده است.

\n

جنس آن سلانیک است که بسیار مرغوب است و با شستوفرم اصلی لباس تغییر نمیکند و گشاد نمیشود.
از الیاف گرم تهیه شده استکه پرز نمیدهد.
طرح پارچه ساده می باشد.
برروی آرنج تیکه دوزی شده است.
دارای دو جیب درطرفین به صورت مورب و تیکه دوزی بافت است.
سرآستین و پایین تنه کش باف می باشد.

\n

مناسب برای استفاده روزمره درفصول سرد سال است.

\n

شستشو در دمای پایین انجام شود واز سفید کننده ها استفاده نشود.