این ژاکت با شش دکمه بازوبسته می شود.

فرم کلی یقه آن به صورت هفت مانند شکل میگیرد.

دور یقه و دکمه های بافت بهم دوخت شده است.

از طرح های مینمال پاییزی است.

سرشانه های این زاکت تیکه دوزی شده است.

جنس آن سلانیک است که بسیار مرغوب است و با شستوفرم اصلی لباس تغییر نمیکند و گشاد نمیشود.
از الیاف گرم تهیه شده استکه پرز نمیدهد.
طرح پارچه ساده می باشد.
برروی آرنج تیکه دوزی شده است.
دارای دو جیب درطرفین به صورت مورب و تیکه دوزی بافت است.
سرآستین و پایین تنه کش باف می باشد.

مناسب برای استفاده روزمره درفصول سرد سال است.

شستشو در دمای پایین انجام شود واز سفید کننده ها استفاده نشود.