جنس پارچه این ژیله سلانیک می باشد.
از الیاف گرم استفاده شده است.
برای روزهای سرد زمستان و پاییز قابل استفاده است.
این ژیله یقه هفت می باشد.
قابلیت شستشو با ماشین لباسشویی در دمای 30 درجه را دارد.
قابل اتوکشی در دمای پایین است